Reklamační podmínky

  • Obecná práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k reklamaci zboží upravují naše Obchodní podmínky, které jsou dostupné na adrese https://www.CerpadlaBezStarosti.cz/obchodni-podminky.
  • Tyto reklamační podmínky upravují konkrétní postupy a pravidla, které uplatňujeme při vyřizování reklamací.
  • Při přijetí výrobku do reklamace obdržíte Potvrzení o přijetí reklamace. Toto potvrzení vám předáme písemně nebo zašleme v elektronické podobě na váš e-mail.
  • Výrobek musíte do reklamace předat řádně očištěný, vyprázdněný, vysušený a bez čerpané kapaliny. V případě nepřiměřeného znečištění, můžeme odmítnout přijetí výrobku do reklamace, nebo naúčtovat poplatek za čištění a dezinfekci.
  • Vaši reklamaci vyřídíme co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. Pokud jste podnikatel a výrobek jste zakoupil v rámci své podnikatelské činnosti, vyřídíme vaši reklamaci nejpozději do 60 dnů.
  • V případě, že reklamace nebude uznána, ale výrobek je možné opravit, budeme vás kontaktovat, abychom si potvrdili, zda s opravou a s cenou opravy souhlasíte.
  • Po vyřízení reklamace vystavíme Reklamační protokol a budeme vás informovat o výsledku reklamace. Informovat vás budeme telefonicky nebo elektronicky na váš e-mail. Sdělením výsledku reklamace je reklamace z naší strany uzavřena.
  • Pokud jste nám výrobek do reklamace doručili osobně na naši pobočku, po ukončení reklamace si výrobek opět osobně vyzvednete na stejné pobočce. Budete-li chtít osobně doručený výrobek zaslat na vaši adresu, naúčtujeme vám poštovné. Pokud jste nám výrobek doručili přepravní službou, zašleme vám ho zpět na vaši adresu zdarma.
  • Pokud výrobek z reklamace nevyzvednete do 30 dnů od uzavření reklamace, budeme vám od následujícího dne účtovat poplatek za skladování ve výši 20 Kč za každý den. Pokud výrobek nevyzvednete do 120 dnů od uzavření reklamace, jsme oprávněni výrobek prodat nebo zlikvidovat.
  • Pokud je výrobek neopravitelný, s vaším souhlasem ho zlikvidujeme. Budete-li požadovat vrácení neopravitelného výrobku, vrátíme vám ho v demontovaném stavu.

Tyto reklamační podmínky jsou platné od 6.1.2023