Naše produkty a jejich aplikace

Aquafam a.s. je komplexním dodavatelem čerpací technicky pro zásobování vodou, odčerpávání odpadních vod a kalů, topení, chlazení a pro průmyslové a zemědělské aplikace. Kromě technologických dodávek zajišťujeme služby v oblasti projektování, montáže, servisu a odborného poradenství. V naší nabídce jsou technologie významných světových výrobců Wilo, Grundfos, Lowara, KSB, Dreno, HCP a dalších.

Produkty

 • Jednostupňová a vícestupňová čerpadla s axiálním vstupem
 • Horizontální a vertikální čerpadla v in-line uspořádání
 • Ponorná jednostupňová a vícestupňová čerpadla
 • Čerpadla do vrtů a hlubokých studní
 • Oběhová čerpadla pro topení, chlazení a klimatizace
 • Kalová čerpadla pro odpadní vody a kaly
 • Drenážní a odvodňovací čerpadla
 • Automatické tlakové stanice a posilovače tlaku
 • Přečerpávací stanice a zařízení, jímky
 • Procesní, sanitární a speciální čerpadla
 • Domácí vodárny a vodní automaty
 • Hobby čerpadla pro dům a zahradu
 • Příslušenství k čerpadlům
 • Profesionální mechanické ucpávky a těsnění
produkty

Aplikace

Zásobování vodou

  • Dodávky pitné a užitkové vody
  • Zvyšování tlaku vody
  • Udržování konstantního tlaku vody
  • Využití dešťové vody
  • Odběr surové vody
  • Zavlažování a postřik zahrad
  • Úprava a distribuce vody
  • Cirkulace a filtrace vody v plaveckých bazénech
  • Mycí systémy, mytí automobilů, čištění
  • Zásobování hasicí vodou

Odpadní voda a kaly

  • Sběr a doprava odpadní vody
  • Odčerpávání splašků a kalů v rodinných domech a obytných budovách
  • Čerpání a míchání zemědělských kalů
  • Odvodňování, čerpání podzemní vody a surových kalů
  • Protipovodňová ochrana
  • Úprava a čištění odpadních vod
  • Tlaková kanalizace, čerpací stanice

Topení, chlazení a klimatizace

  • Cirkulace teplonosných a chladicích médií
  • Zásobování užitkovou teplou vodou
  • Čerpadla pro klimatizační systémy
  • Čerpadla pro solární termická zařízení
  • Čerpadla pro geotermické systémy

Průmyslové procesy

  • Čerpání pod vysokým tlakem
  • Čerpání při vysokých teplotách
  • Čerpání agresivních a nebezpečných kapalin
  • Čerpání v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
  • Úprava vody a průmyslových médií
  • Dávkové čerpání, vysokotlaké vstřikování
  • Průmyslové vytápění, chlazení a mrazení

Odvětví

 • Vodohospodářství
 • Komerční a obytné budovy
 • Rodinné domy a rekreační objekty
 • Zdravotnická zařízení
 • Energetika
 • Zemědělství
 • Výrobní průmysl
 • Strojírenství
 • Potravinářství a nápoje
 • Automobilový průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Hornictví a kovovýroba

Zobrazit naše značky