Servisní podmínky

 • Tyto servisní podmínky upravují konkrétní postupy a pravidla, které uplatňujeme při realizaci servisních zakázek.
 • Při přijetí výrobku do servisu obdržíte Potvrzení o přijetí do servisu. Toto potvrzení vám předáme písemně nebo zašleme v elektronické podobě na váš e-mail.
 • Výrobek musí být do servisu předán řádně očištěný, vyprázdněný, vysušený a bez čerpané kapaliny. V opačném případě můžeme odmítnout přijetí výrobku do servisu, nebo naúčtovat poplatek za čištění a dezinfekci.
 • Vaši servisní zakázku vyřídíme co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů.
 • Pokud konečná cena opravy přesáhne schválenou cenu opravy, která je uvedena v Potvrzení o přijetí do servisu, budeme vás kontaktovat, abychom si potvrdili, zda s navýšením ceny opravy souhlasíte. Kontaktovat vás budeme také v případě, že schválená cena opravy nebyla stanovena.
 • Pokud bude výrobek neopravitelný nebo nebudete souhlasit s konečnou cenou opravy, naúčtujeme vám poplatek za diagnostiku ve výši 350 Kč. U čerpadel s motorem o výkonu vyšším než 2 kW bude poplatek za diagnostiku stanoven individuálně při převzetí výrobku do servisu.
 • V případě, že poplatek za diagnostiku byl zaplacen už při přijetí výrobku do servisu, tuto částku vám odečteme z konečné ceny opravy.
 • Po ukončení servisní zakázky vystavíme Servisní protokol s vyúčtováním servisu a budeme vás informovat telefonicky nebo elektronicky na váš e-mail. Informováním o ukončení je servisní zakázka z naší strany uzavřena.
 • Budete-li po ukončení servisní zakázky chtít zaslat výrobek přepravní službou na vaši adresu, naúčtujeme vám poštovné.
 • Pokud výrobek ze servisu nevyzvednete do 30 dnů od uzavření zakázky, budeme vám od následujícího dne účtovat poplatek za skladování ve výši 20 Kč za každý den. Pokud výrobek nevyzvednete do 60 dnů od uzavření zakázky, jsme oprávněni výrobek prodat nebo zlikvidovat.
 • Pokud je výrobek neopravitelný, s vaším souhlasem ho zlikvidujeme. Budete-li požadovat vrácení neopravitelného výrobku, vrátíme vám ho v demontovaném stavu.
 • Vadné díly budou po ukončení servisní zakázky automaticky zlikvidovány. Pokud požadujete vrácení vadných dílů, musíte nám tuto skutečnost sdělit při předání výrobku do servisu.

Tyto servisní podmínky jsou platné od 6.1.2023