Montáž a servis

Montážní a servisní služby čerpací techniky zajišťujeme prostřednictvím našich externích smluvních partnerů. Díky tomu dokážeme zajistit profesionální servis 24 hodin denně a po celém území České republiky. Naše externí partnery pečlivě vybíráme a vždy se jedná o zkušené a spolehlivé odborníky, kteří mají autorizaci pro servis konkrétních značek. V rámci této oblasti zajišťujeme odbornou montáž a zprovoznění čerpací techniky, záruční i pozáruční autorizovaný servis, preventivní údržbu, havarijní službu a komplexní servisní služby (outsourcing). V případě vašeho zájmu o tyto služby nás neváhejte kontaktovat.

 

Montáž a zprovoznění

 • Odborná instalace proškolenými techniky
 • Zprovoznění a optimální nastavení
 • Autorizovaná montáž a elektroinstalace
 • Proškolení obsluhy

Záruční a pozáruční servis

 • Kvalifikované servisní práce
 • Diagnostika, měření a odborné posouzení rentability oprav
 • Dodávka originálních i neoriginálních náhradních dílů
 • Servisní zásahy v místě instalace nebo v servisních střediscích
 • Dostupnost speciálního nářadí, přípravků a zkušebních zařízení

Preventivní údržba

 • Zpracování plánu údržby
 • Příprava a realizace preventivní údržby
 • Periodické revize a kontroly
 • Využití znalostní databáze závad a incidentů
 • Instalace a provoz monitorovacích zařízení
 • Následné vyhodnocování preventivní údržby

Havarijní služba

 • Dispečink havarijní služby
 • Zajištění havárie v případě mimořádných událostí
 • Následné odstraňování havarijních závad
 • Příprava havarijních plánů
 • Školení obsluhy

Outsourcing servisních služeb

 • Zajištění komplexních servisních služeb prostřednictvím externího partnera
 • Preventivní údržba, operativní údržba, havarijní služba
 • Audit systému, zpracování servisního plánu, zajištění servisu
 • Dodávka náhradních dílů just-in-time
 • Správa – vedení kompletní servisní agendy
 • Outsourcing servisu je vždy přizpůsoben konkrétním požadavkům zákazníka

Audit údržby a servisu

 • Posouzení aktuálního stavu, nedostatků a slabých míst údržby a servisu
 • Zpracování energetického auditu
 • Návrh nápravných opatření
 • Zpracování plánu preventivní údržby
 • Zpracování postupů operativní údržby a havarijních zásahů

 

Odeslat poptávku